ექთანი

მედიცინის დოქტორი, 
ნეონატალური სამსახურის უფროსი

გელა მეცხვარიშვილი

მედიცინის დოქტორი, 
ნეონატალური სამსახურის უფროსი

გელა მეცხვარიშვილი

მედიცინის დოქტორი, 
ნეონატალური სამსახურის უფროსი