ნანა ბუხრაშვილი

დამფუძნებელი, დირექტორი 

ალექსანდრე ბუხრაშვილი

დირექტორის მოადგილე

ელენე ფოფხაძე

ადმინისტრაციის უფროსი

მერი ჩიმაკაძე

მთავარი ბუღალტერი

ნათია კახეთელიძე

იურისტი