ტრენინგი ჩატარდა ნეონატოლოგიურ კლინიკა N-qiron+  ში.

ტრენინგი ჩატარდა ნეონატოლოგიურ კლინიკა N-qiron+ ში.

, - მარტი 13, 2016
ტრენინგის დასახელება: კრიტიკულ ახალშობილთა მართვის თანამედროვე რეკომენდაციები.
✏ საქართველოს ჯანდაცვის სამინსიტროს 2/n ბრძანების საფუძველზე ქვეყნის მასშტაბით განისაზღვრა პერინატალური სერვისის მიმწოდებელ დაწესებუელბათა დონეები, განისაზღვრა თითოული დონის კლინიკისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ისე ადამიანური რესურსები.
✏ამასთან უწყვეტი სამედიცინო განათლების ფარგლებში განისაზღვრა ექიმი ნეონატოლოგებისა და მეან-გინეკოლოგებისათვის ე.წ. თრენინგების საბაზისო თემატიკა.

ტრენინგი ჩატარდა ნეონატოლოგიურ კლინიკა N-qiron+ ში.

ხათუნა ლომაური
🏷 თსსუს ასოცირებული პროფესორი, ექიმი-ნეონატოლოგი, ჯანდაცვის სამინსიტროს ექსპერტი ნეონატოლოგიაში.
🏥 ტრენინგი ჩატარდა ნეონატოლოგიურ კლინიკა N-qiron+ ში.

ტრენინგის დასახელება: კრიტიკულ ახალშობილთა მართვის თანამედროვე რეკომენდაციები.

✏საქართველოს ჯანდაცვის სამინსიტროს 2/n ბრძანების საფუძველზე ქვეყნის მასშტაბით განისაზღვრა პერინატალური სერვისის მიმწოდებელ დაწესებუელბათა დონეები, განისაზღვრა თითოული დონის კლინიკისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ისე ადამიანური რესურსები.
✏ამასთან უწყვეტი სამედიცინო განათლების ფარგლებში განისაზღვრა ექიმი ნეონატოლოგებისა და მეან-გინეკოლოგებისათვის ე.წ. თრენინგების საბაზისო თემატიკა.
✏ მათ შორისაა აღნიშნული ტრენინგი, რომელიც პრიორიტეტულად განსაზღვრულია მესამე დონის ნეონატალური სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებების ექიმი ნეონატოლოგებისათვის და მოიცავს ისეთ აქტუალურ თემატიკას, როგორიცაა ახალშობილთა რესპირატორული მართვის თანამედროვე ტენდეცნიები, პერინატალური ინფექციები, ჰიპოქსიურ-იშემიური ენცეფალოპათია, დღენაკლულ ახალშობილთა ენტენრალური და პარენტერალური კვების პრინციპები და სხვა.
✏ თითოეული თემატიკა მოიცავს სხვადასხვა პათოლოგიების მართვის თანამედროვე რეკომენდაციებს, რომელიც მტკიცებითი მედიცინის საფუძვლებს ეფუძვნება.
✏ ტრენინგი იყო 3 დღიანი და მოიცავდა როგორც თეორიული ისე შემთხვევაზე დაფუძვნებულ სწავლებას.

One comment

Leave a Comment